Sestup do propasti / esence symbolismu

Hlavní sál

12. 11 — 17. 01. 2021

Přelom 19. a 20. století byl nejen bezstarostným obdobím Belle Époque, ale také dobou různorodých proudů, protichůdných tendencí, kontrastů a neustálého hledání. Snad více než kdy jindy rezonovaly v umění otázky, související s lidským osudem a životem. Podobně jako v případě paradigmatického díla Paula Gauguina Odkud přicházíme? Kdo jsme? Kam směřujeme? se i mnozí další umělci snažili ztělesnit tyto úvahy ve své tvorbě. Symbolismus, jakožto jeden z proudů období Fin de siècle, umožňuje výrazné prolínání výtvarného umění s literaturou, filozofií i s tehdejším rozmachem psychologie.

František Kobliha, Sfinga, 1908
František Kobliha, Sfinga, 1908

Výstava Sestup do propasti / esence symbolismu by měla poukazovat na základní problémy, témata a kontextuální pozadí tohoto proudu, aktualizovat dané otázky dnešnímu divákovi. Bude prezentovat tvorbu několika vybraných autorů, jejichž díla budou zapůjčena ze státních i regionálních galerií Čech a Moravy.


Kurátor výstavy: Miroslav Divina

Výstavu podpořilo Ministerstvo kultury ČR

KONTAKT:
Lucie Švec Kabrlová
galerie@galerieroudnice.cz
tel.: 416 837 301

 

POŘADATEL:
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem