ReVize: Jakub Tajovský

Intervence

12. 11 — 17. 01. 2021

Dle oficiální definice je galerie muzeum specializované na výtvarné umění. Je sbírkotvornou institucí, jejíž hlavní náplní je promyšleně a soustavně rozšiřovat své sbírky a o již získaná umělecká díla odborně pečovat, zpřístupňovat je okruhu badatelů i široké veřejnosti. Na této myšlence je založena výstava ReVize, která se bude realizovat již čtvrtým rokem jako příspěvek do nedávno založené tradice v dramaturgii Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem.

Základní myšlenkou výstavního projektu ReVize je oživení a znovu zpřítomnění díla ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem za přispění invence mladých výtvarníků. Stejně jako se v inventarizaci zjišťuje pravý stav galerijního fondu, tak i v této přenesené formě revidujeme sbírkové předměty, a to očima nastupující umělecké generace. Již samotný výběr děl ze stálé expozice či z depozitáře vede autory k zamyšlení nad zasazením díla do širšího kontextu celosvětové, ale i vlastní umělecké tvorby. Zároveň také mladí autoři touto zpětnou vazbou obohacují samotnou galerii, jejíž díla se tak ukazují ve světle současného uměleckého diskurzu. Záměrem galerie je nově vzniknuvší díla mladých tvůrců přijmout do svých sbírek a systematicky tak rozšiřovat kolekci současného umění. Na konci roku 2020 se uskuteční v pořadí již čtvrtý ročník projektu ReVize. Ke spolupráci jsme tentokrát přizvali mladého výtvarníka Jakuba Tajovského, jehož dílo bude načas začleněno do stálé expozice GMU.


Kurátorka výstavy: Petra Mazáčová

Výstavu podpořilo Ministerstvo kultury ČR

KONTAKT:
Lucie Švec Kabrlová
galerie@galerieroudnice.cz
tel.: 416 837 301

 

POŘADATEL:
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem