Odvrácená tvář humoru: groteska, nadsázka a ironie v českém umění 2. poloviny 20. století ze sbírek GMU

Foyer

04. 09 — 25. 10. 2020

Humor a různé formy jeho výtvarného vyjádření uvede na začátku září Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem. V galerijním foyer představí více i méně známé výtvarníky činné převážně v druhé polovině 20. století, kteří ve své tvorbě často odkazovali na komiku či absurdnost. Komorní výstava obrazů, soch, kreseb a grafik ze sbírek roudnické galerie bude k vidění, spolu s výstavou Dominika Langa, do 25. října 2020.

Václav Benda, Krmení, 1982
Václav Benda, Krmení, 1982

Humor byl (a je) neodmyslitelnou součástí lidského intelektuálního a emočního vyjádření. Humor sám o sobě má nepřeberné množství forem – od laskavého, jemného podtónu přes zesměšňující až po agresivní a expresivní výrazy. Humor se objevoval od počátku ve všech formách umění od umění dramatického, hudebního až po to výtvarné. Aspekty a jednotlivé formy komiky byly podrobovány studiu již od dob antiky jakožto důležité formální prostředky umění rétoriky, filozofie i estetiky.

V českém umění našel humor uplatnění zejména v druhé polovině 20. století, zvláště pak v sedmdesátých a osmdesátých letech, kdy se umělci přikláněli více než kdy jindy ke kritice společenských poměrů. Asi nejsilněji je s tematikou humoru spjat pojem Česká groteska. Pojem „groteskno“ máme často spojen s něčím zneklidňujícím, pitvorným a zvráceným. Bizarní a groteskní humor sloužil často jako závoj halící pocity úzkosti, strachu a vnitřního neklidu. S groteskou jsou spjati zejména umělci z okruhů výtvarných skupin Šmidrové, Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, 12/15: Pozdě ale přece či Tvrdohlaví. Groteskní či jinak nadsazené prvky můžeme spatřovat jak v díle výrazných solitérů, tak i méně exponovaných autorů, jejichž díla jsou na výstavě též zastoupena. K výběru autorů se blíže vyjádřila kurátorka výstavy Petra Mazáčová: „Jelikož se jedná o výstavu z galerijních sbírek, snažila jsem se vycházet z  omezeného výběru děl a autorů tak, abych z tohoto nedostatku naopak udělala přednost. Nejedná se tak o přehlídku známých, léty prověřených jmen, ale spíše o různorodou směs, která dokládá, jakým způsobem se autoři s nelehkou životní situací vypořádávali. Tak se vedle Karla Nepraše či Zbyška Siona objevují také méně známí tvůrci jako Jaroslava Pešicová či Václav Benda, jejichž díla se často nedostávají do užšího výstavního výběru tematických výstav. I proto bychom rádi na roudnické výstavě některé neprávem opomíjené výtvarníky alespoň částečně rehabilitovali.“

Na nové roudnické výstavě Odvrácená tvář humoru: groteska, nadsázka a ironie v českém umění 2. poloviny 20. století ze sbírek GMU, kterou mohou návštěvníci v galerii zhlédnout od 4. září, bude k vidění výběr z kresebných a grafických prací na papíře, obrazů a plastik, jejichž vznik klademe do rozmezí šedesátých a osmdesátých let.


Kurátorka výstavy: Petra Mazáčová

Výstavu podpořilo Ministerstvo kultury ČR

KONTAKT:
Lucie Švec Kabrlová
galerie@galerieroudnice.cz
tel.: 416 837 301

 

POŘADATEL:
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem