O sbírkách

Sbírky Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem obsahují více než 3600 předmětů výtvarného umění. Základním stavebním kamenem je sbírka obrazů, čítající přes 1200 kusů. Doplňují ji obdobně rozsáhlé kolekce kresby a grafiky, ale i menší soubory sochařské produkce či užitého umění.

Galerijní sbírky jsou orientovány především na tvorbu významných českých umělců z období od konce 19. století po současnost, v menší míře zahrnují i obrazy starších epoch nebo díla evropských autorů. Za nejvýznamnější celky lze považovat impresionistické krajinomalby
z přelomu 19. a 20. století, díla českého kubismu a surrealismu a bohatě zastoupené výtvarné proudy šedesátých let 20. století.

Výběr ze sbírek je zpřístupněn ve stálé expozici galerie. Přestože expozice zabírá největší část výstavního sálu, jedná se pouze o zlomek sbírkového fondu, který galerie spravuje. Většina předmětů je standardně uložena v depozitáři a využívá se při příležitostech úžeji zaměřených výstav.


Highlights


Sbírky online

Roudnická galerie ve spolupráci se Slovenskou národní galerií publikovala v roce 2020 svoje sbírky na portálu webumenia.sk - slovensko-české databázi výtvarného umění. Rozhodli jsme se, že naše sbírky budou tímto způsobem zveřejněny kompletně, nikoli výběrově, aby všechny spravované předměty mohly být dohledatelné online.

webumenia.sk