O galerii

Činnost galerie spočívá především ve správě sbírkových fondů a jejich prezentaci prostřednictvím expozice a výstav. Vedle toho nabízí veřejnosti také širokou škálu dalších aktivit a služeb.

Výstavní program galerie zahrnuje především čtyři skupiny projektů – odborné prezentace významných osobností českého umění; site-specific instalace, vycházející z vizuálního
a prostorového potenciálu zámecké jízdárny; přehlídky současného umění a experimentální tvorbu. Řada projektů však tato vymezení překračuje a demonstruje tak značnou otevřenost a pestrost výstavního programu.

Jednotlivé výstavy bývají doprovázeny tematicky zaměřenými aktivitami, zahrnujícími komentované prohlídky, odborné přednášky, výtvarné dílny, projekce, ale i divadelní představení nebo koncerty.

Velkou pozornost věnuje galerie vzdělávacím pořadům a práci s dětmi. Odborníkům umožňuje studium sbírkových předmětů prostřednictvím badatelských návštěv a široké veřejnosti
pak nabízí služby knihovny zaměřené na výtvarné umění s možností absenčních výpůjček publikací.

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje. Je členem Rady galerií ČR a Asociace muzeí a galerií ČR.