Historie galerie

Galerie byla otevřena v roce 1965 po adaptaci roudnické zámecké jízdárny k výstavním účelům. Stavba barokního architekta Antonia Porty z posední čtvrtiny 17. století byla citlivě rekonstruována Pavlem Mošťákem, který zde spolu s prvním ředitelem galerie Milošem Saxlem vytvořil univerzálně využitelný prostor, umožňující efektivní řešení expozice i krátkodobých instalací. Výstavní sál galerie se stal jedním z hlavních kulturních center města, respektive celého regionu, a tuto úlohu se snaží plnit dosud.

Díky schopnostem Miloše Saxla a jeho nejbližších kolegů pořádala galerie i v období normalizace významné výstavní projekty, jako například mezinárodní malířské sympozium Roudnice '70 nebo prezentace díla režimem netolerovaných umělců.

Počátky sbírky však sahají ještě hlouběji do historie. Její základy položil sběratel August Švagrovský, který se zaměřoval především na český impresionismus. Jeho kolekce zahrnovala přes 250 uměleckých děl, mezi nimiž bylo i 60 maleb Antonína Slavíčka. Vedle nich sbírka obsahovala řadu významných obrazů z přelomu 19. a 20. století, ale také starší umělecká díla. Švagrovský svoji sbírku odkázal v roce 1910 městu Roudnice nad Labem pod podmínkou, že pro ni zřídí veřejnou galerii, což se přes různé peripetie v období obou světových válek nakonec podařilo až roku 1965 zásluhou Miloše Saxla.