Edukace

Galerijní edukace přibližuje svět umění široké veřejnosti. Většina vzdělávacích programů probíhá přímo před originály uměleckých děl v prostředí výstav a stálé expozice.

Součástí galerijní edukace jsou interaktivní animace, workshopy, komentované prohlídky, přednášky a výtvarné dílny. V nabídce jsou programy pro všechny typy škol, zájmové skupiny a kroužky, rodiny s dětmi i pro všechny věkové skupiny, včetně znevýhodněných a seniorů.

Zaměření edukačních programů může úzce souviset s tématy aktuálních výstav nebo stálé expozice. Programy organizuje edukátor – galerijní pedagog, pod jehož vedením se prohlídka galerie stává zábavnou i poučnou. Návštěvníci získávají nenahraditelný zážitek z bezprostředního pohledu na umělecká díla významných českých malířů či sochařů i z vlastní kreativity.

Pro objednání je potřeba předchozí domluva:
galerie@galerieroudnice.cz
tel.: + 420 416 837 301

Edukace - dítě obarvené v modré barvě.
Foto: Bernard Ramštad

Pro školy

Pro školní skupiny pořádáme galerijní animace - specializované výklady odkazující na různé výtvarné techniky či námětové okruhy, které účastníkům přiblíží svět umění hravou formou a umožní živý kontakt s výtvarnými díly.

Všechny nabízené aktivity pro školní skupiny jsou zdarma.


Pro zájmové skupiny

Široké veřejnosti nabízíme komentované prohlídky aktuálních výstav a stálé expozice, výklad k historii budovy a galerie nebo různé formy edukačních programů na klíč.

Tato nabídka se vztahuje na skupiny od 10 do 50 osob, přičemž je nezbytná předchozí domluva.


Pro rodiče s dětmi

Pro děti od 6 do 12 let v doprovodu rodičů máme k dispozici Skicák mladého umělce – „samoobslužnou“ edukační aktivitu, kterou děti vyplňují přímo v expozici. Jedná se o ilustrovaný pracovní sešit s kreativními úkoly, jež se bezprostředně vztahují k vystaveným uměleckým dílům.

Autorem ilustrací je Anna Pavlasová.
Cena Skicáku mladého umělce je 40 Kč, dítě má vstup zdarma.